ORP ORZEŁ. Przyczyna zatonięcia według słynnej relacji członka załogi

ORP Orzeł

ORP ORZEŁ – piękna fotografia okrętu opublikowana w miesięczniku „Morze i Kolonie” w 1939 roku.

 

Miesięcznik Morze w 1964 roku, w numerze 6, w 25. rocznicę zaginięcia ORP  ORZEŁ, zamieścił artykuł Feliksa Prządaka,
zatytułowany „Prawda piękniejsza od fantazji”. Autor, pozostały przy życiu członek załogi ORŁA, ówczesny bosmanmat, przedstawił
swoje informacje o ostatnim patrolu tego okrętu. Ten fragment jego tekstu prezentujemy poniżej.

Czytaj dalej