W walce o wolną Polskę – ks. Józef Wrycza – duchowny niezłomny

Ks. Józef Wrycza

Ks. Józef Wrycza

Regionalną organizacją konspiracyjną funkcjonującą na terenie Pomorza była Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Kaszubski”. Trudno jest jednoznacznie ustalić datę utworzenia tej organizacji. Funkcjonują dwie hipotezy: wg pierwszej geneza organizacji wiąże się z połączeniem kilku organizacji konspiracyjnych, natomiast wg drugiej działała tu dyspozycja odgórna jeszcze z okresu przedwojennego, aby na terenie Pomorza utworzyć konspirację.

Czytaj dalej

MARZEC 2, 2011 • 10:24 PM, czyli nauka i dobra wola. Postscriptum do artykułu „Co nowego w HIP-ie?”

Czas bywa względny, jednak nie w tym przypadku

Zegar 12-godzinny – sposób zapisywania czasu, polegający na podzieleniu doby na dwie pory: przedpołudnie od północy do godziny 12:00 i popołudnie – po tej godzinie, do północy.

Stosowany powszechnie w krajach anglosaskich. Godziny przedpołudniowe odróżnia się od popołudniowych dodatkową informacją, zwykle w formie dwuliterowego skrótu AM (także A.M. lub am lub a.m.) – z łac. ante meridiem („przed południem”), wobec PM (także P.M. lub pm lub p.m.) – z łac. post meridiem („po południu”).
Według przyjętej konwencji godziny pomiędzy północą a 1:00 w nocy zapisuje się jako 12 a.m., tj. kolejno, po godzinie 11:59 p.m. następuje 12:00 a.m., 12:01 a.m., itd., aż do 12:59 a.m., po czym następuje 1:00 a.m., 1:01 a.m., 1:02 a.m.,… itd..

Czytaj dalej

Co nowego w HIP-ie?

.

Używając żargonu Jurka Owsiaka: „dzieje się, oj dzieje” i rzeczywiście, praca wre pełną parą, przed nami nowy sezon, który już wkrótce oficjalnie rozpoczniemy. To za kilka tygodni, a dzisiaj? W ubiegły piątek dokonaliśmy oficjalnego otwarcia „izby pamięci” w naszej nowej siedzibie. To efekt wielodniowej pracy naszych koleżanek i kolegów. Dzięki życzliwości wielu osób przygotowaliśmy niezwykłą ekspozycję historycznych eksponatów, które są namacalnym dowodem na tragizm tamtych dni. Stowarzyszenie Historia i Pamięć” z powodzeniem odtwarza i dokumentuje wydarzenia ostatniej wojny, może to właśnie jest ten powód, dla którego w naszych szeregach znajduje się tak wielu pasjonatów.

Czytaj dalej