MARZEC 2, 2011 • 10:24 PM, czyli nauka i dobra wola. Postscriptum do artykułu „Co nowego w HIP-ie?”

Czas bywa względny, jednak nie w tym przypadku

Zegar 12-godzinny – sposób zapisywania czasu, polegający na podzieleniu doby na dwie pory: przedpołudnie od północy do godziny 12:00 i popołudnie – po tej godzinie, do północy.

Stosowany powszechnie w krajach anglosaskich. Godziny przedpołudniowe odróżnia się od popołudniowych dodatkową informacją, zwykle w formie dwuliterowego skrótu AM (także A.M. lub am lub a.m.) – z łac. ante meridiem („przed południem”), wobec PM (także P.M. lub pm lub p.m.) – z łac. post meridiem („po południu”).
Według przyjętej konwencji godziny pomiędzy północą a 1:00 w nocy zapisuje się jako 12 a.m., tj. kolejno, po godzinie 11:59 p.m. następuje 12:00 a.m., 12:01 a.m., itd., aż do 12:59 a.m., po czym następuje 1:00 a.m., 1:01 a.m., 1:02 a.m.,… itd..

Czytaj dalej