Starcie w Grudziądzu

Grudziądz to piękne polskie miasto położone nad Wisłą, silnie związane z tradycją wojskową II RP. Od 1928 roku mieściło się tam Centrum Wyszkolenia Kawalerii (CWKaw), które za cel stawiało sobie merytoryczne i moralne przygotowanie młodego człowieka do pełnienia obowiązków żołnierza i oficera. W szkole tej hołdowano takim wartościom jak honor, odwaga oraz miłość do ojczyzny. Mimo że CWKaw już nie istnieje, Grudziądz i jego mieszkańcy wciąż pamiętają o tradycjach swojego miasta, dlatego już od kilku lat odbywa się tam coroczny Zjazd Kawalerzystów II RP.

Czytaj dalej