Wielkie sprzątanie świata

W sobotę (08.10.2011) odbędzie się akcja sprzątania Brdy, na odcinku pola namiotowego w Woziwodzie. To wspólne przedsięwzięcie Stanicy Wodnej, Ośrodka Wypoczynkowego w Charzykowych oraz STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HISTORII BORÓW TUCHOLSKICH „HISTORIA I PAMIĘĆ”. Zbiórka przed wyjazdem odbędzie się o godzinie 10.00 przed Tucholskim Ośrodkiem Kultury. Po pracy serdecznie zapraszamy na gorącą kiełbaskę przy naszym ognisku. Jak zawsze będzie miło i wesoło.

****

Wszystkich  chętnych serdecznie zapraszamy !!!

KR.

Inscenizacja szarży pod Krojantami-2011

Chyba nikt 72 lata temu nie spodziewał się,  że niepozorna wieś na północy Polski stanie się miejscem narodzin jednego z najpopularniejszych mitów kampanii wrześniowej. Właśnie pod Krojantami doszło do szarży  18 Pułku Ułanów Pomorskich przeciwko niemiecki II batalionowi  zmot. 76. p.zmot. z 20 DZmot. Atak ten wymierzony w piechotę niemiecką spowodował jej rozproszenie, jednak kawaleria została ze skrzydła ostrzelana z broni maszynowej przez pojazdy opancerzone. Nim zarządzono odwrót zginęło około 25 kawalerzystów, w tym 4 oficerów. Czytaj dalej

Wieluń, 1 września 1939 roku

Wieczorem 31 sierpnia 1939 roku pod Wrocławiem dowódca 4 Floty Powietrznej gen. Wolfram von Richthofen spotkał się z dowódcami 2 i 76 eskadry bombowców nurkujących tzw. „stukasów” i zapoznał ich z celem zaplanowanego na następny dzień rano ataku. Miał być nim Wieluń. Godzinę startu wyznaczono na 5 rano.
Powiat wieluński leżał w pasie obrony armii „Łódź” dowodzonej przez gen. dyw. Juliu­sza Rómmla. Obszar powiatu stanowić miał „operacyjną linię czat”, która prowadziła od Ostrzeszowa przez Kępno, Wieruszów, południowe przedpola Wielunia, Parzymiechy i Ło­bodno. Główna linia obrony przebiegała wzdłuż rzek Warty i Widawki, a więc około 30 km na wschód od Wielunia.Powiat wieluński był w planach dowództwa armii „Łódź” przedpo­lem rozpoznawczym, na którym nie przewidywano większych walk obronnych, ewentualnie starcia o charakterze opóźniającym. Na jego terenie były więc luźno rozrzucone oddziały bry­gady kawalerii i bataliony Obrony Narodowej. W samym Wieluniu nie było jednak wojska. Poza tym armia gen. J. Rómmla w przeddzień rozpoczęcia się II wojny nie była przygoto­wana jeszcze do podjęcia walki.
Natomiast po stronie niemieckiej w rejonie powiatu wieluńskiego graniczącego bezpośrednio z III Rzeszą rozmieszczone były jednostki Wehrmachtu wchodzące w skład X armii gen. art. Waltera von Reichenau, w pełnej gotowości bojowej oczekujące na rozkaz ataku na Polskę.

„A więc… wojna!”

PRZCZYNY

Sytuacja w Europie

W roku 1939 nastrojów w Europie nie można było określić mianem „spokojnych”. Wprost przeciwnie: były bardzo napięte i nikt tak naprawdę nie wiedział jak długo można prowadzić politykę appeasementu – uspokojenia. Polityka appeasementu pomagała na zapobieganiu wojny przez ustępstwa wobec żądań Hitlera, który dążył do wprowadzenia w życie swojego planu stworzenia państwa nazistowskiego obejmującego całą Europę. Po konfederacji monachijskiej w 1938 roku brytyjski premier Arthur Neville Chamberlain powiedział: „Uratowałem pokój dla mojego pokolenia”. Niestety, przeliczył się. O pokoju nie mogło być mowy. Na pewno nie, jeśli chodzi o sprawę roszczeń Niemiec do naszych ziem, głównie Pomorza Gdańskiego.

Czytaj dalej