PRACOWITY WRZESIEŃ

Tradycyjnie wrzesień już jest jednym z najbardziej pracowitych miesięcy działalności Stowarzyszenia „HiP”. Po Krojanatch następuje inscenizacja  w Bukowcu i apel poległych w Iwcu. Są to wydarzenia na stałe wpisane w kalendarz stowarzyszenia.

Zapraszamy na fotorelację z tych wydarzeń
Czytaj dalej