„Spotkania z historią” w Tucholskim Ośrodku Kultury.

W dniach 22 i 24 listopada 2014 roku Stowarzyszenie Miłośników Historii Borów Tucholskich „Historia i Pamięć” zorganizowało w Tucholskim Ośrodku Kultury pokazy historyczne pod nazwą „Spotkania z historią”.

Dzięki przedstawieniu informacje o lokalnych wydarzeniach historycznych z okresu II wojny światowej dotarły do wielu osób. Na pokazy przybyło ponad 150 osób.  Uczniowie, jak i mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z przebiegiem działań wojennych z okresu Września 1939 na terenie Borów Tucholskich. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych i wysłuchania prelekcji nt. umundurowania i broni różnych formacji biorących udział w działaniach wojennych, wydarzeń z tego okresu.

Wydarzenie współfinansowane było w ramach „małych projektów” Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Bory Tucholskie” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oś IV Leader.

IMG_2632 IMG_2647 IMG_2653 IMG_2656 IMG_2664 IMG_2671 IMG_2683 IMG_2755 IMG_2776 IMG_2837 IMG_2890 IMG_2895 IMG_2908 IMG_2928 IMG_2963 IMG_2988 IMG_3001 IMG_3014 IMG_3157 IMG_3161 IMG_3171 IMG_3173 IMG_3176 IMG_3190 IMG_3218 IMG_3233 IMG_3255 IMG_3265